Markkinointi

Päivätyössä toimin Perustavalla markkinointipäällikkönä. Perustava on valtakunnallinen rakennusalan yritys, joka toteuttaa pohja-ja perustustöitä. Olen ajautunut markkinoinnin ammattiin monen mutkan kautta. Ensinnäkin olen kotoisin pienestä kaupungista ja internet mahdollisti yhteyden muihin ihmisiin. Myöhemmin IRC ja sosiaalinen media jatkoivat tuota kehitystä ja lopulta huomasin olevani kiinnostunut eniten markkinoinnista. Myös isäni ja veljeni ovat markkinoinnin parissa luoneet uraa.

Työelämän alkutaipaleella minulla otti aikaa löytää oma roolini markkinoinnin parissa. Alkuun vain lupasin auttaa kaikessa sisällöntuotannossa. Tuoreena tradenomina minulla ei ollut kovinkaan syvällistä osaamista mihinkään muuhun, joten koin kirjoittamisen suurimmaksi vahvuudeksi. Olin pitempään jo pohtinut, että kun jokaisen sisällön on joku kirjoittanut, miksi minä en voisi olla yksi niistä kirjoittajista?

Kirjoittaminen tuo etumatkaa


Sisällöntuotanto on opettanut ottamaan vastuuta omasta työnjäljestä. Samoin markkinointi joutuu paljon arvostelun kohteeksi. Jokaisella ihmisellä on – ja saa olla – markkinoinnista mielipide. Markkinoinnin kokemus ja tekeminen ovat kovettaneet nahkaa ja julkaisukynnys on pysynyt matalalla. Olen ottanut periaatteeksi sen, ettei peruutuspeiliin ei saa liikaa katsella.

Puhuessani paljon livebloggauksesta, kirjoittaminen taitona ei ole kuitenkaan mikään pikajuoksu. Ajattelen kirjoittamisen olevan ajatusten jäsentämistä ja kokonaisuuksien hahmottamista. Kirjoitettu teksti on lopputulos ajattelustani ja mikäli lukija ei sitä samalla tavalla ymmärrä kuin minä olen tarkoittanut, kirjoittamistyötä pitää jatkaa. Kirjoittaja voi harvoin syyttää lukijaa ymmärtämättömyydestä, sille yleensä syy on aina kirjoittajassa.

Kirjoittaminen tuo selkeyttä elämään ja asioihin. Siksi se on niin mukavaa.

Markkinointi on tekoja

Markkinointi on tekoja, jotka näkyvät. Se on siis tekojen tuomista näkyväksi. Markkinointi on myös tunteiden herättämistä ja tarinankerrontaa. Itselleni se on ehkä eniten arjen dokumentointia. Kun arkea dokumentoi sellaisena kuin se on, silloin markkinointia on mukava tehdä.

Markkinointipäällikkönä koen tekeväni sitä missä olen parhaimmillani. Uusina asioina olen joutunut opettelemaan budjetointia ja ennustettavuutta. Liiketoimintatavoitteiden ympäröimänä mietin omaa työskentelyäni siten, että hyödyttävätkö markkinointipanostukset saavuttamaan yrityksen yhteiset myyntitavoitteet ja sitä kautta jokaisen meistä onnistumaan omassa työssään.

Lopuksi

Haluan työssä ja elämässä vaalia avoimuutta ja jopa sokeaa luottamusta toisiin ihmisiin. Luottamuksen ilmapiirissä jokainen uskaltaa toteuttaa itseään ja saavuttaa sitä kautta parhaimman version itsestään. Avoimuus ehkä ja toivottavasti näyttäytyy ainakin omissa kirjoituksissani. Myös markkinointi ja sen tekeminen on avointa ja rehellistä. Toisten auttaminen ja avun pyytäminen ovat minulle asioita, joita en halua unohtaa. Kuten Albert Einstein on todennut, minulla ei ole erityistaitoja, mutta olen perustavanlaatuisella tavalla utelias.

Oma mottoni kuuluu ”Työllä, ei rahalla”.